Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Bitcoin vs. Goud: Wat is het verschil?

Snel navigeren:

Traditioneel goud vs het digitale goud (aka bitcoin). Hoewel beide vaak worden gezien als een “hedge against inflation”, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen de twee die het overwegen waard zijn. In dit artikel gaan we dieper in op de overeenkomsten en verschillen tussen bitcoin en goud.

goud vs bitcoin

Laten we eerst beginnen met enkele overeenkomsten tussen bitcoin en goud. Beide worden vaak gezien als alternatieven voor traditionele fiat-valuta’s en worden door sommigen gezien als een indekking tegen inflatie en economische onzekerheid. Dit omwille van het feit dat beiden beschikken over een beperkte voorraad, met een “vaste” hoeveelheid goud die kan worden gedolven en een vaste hoeveelheid bitcoin die dagelijks worden gecreëerd door middel van bitcoin mining.

Bitcoin vs goud: verschillen in aanbod

Zowel bitcoin als goud hebben dus een beperkt aanbod. Er kan, in tegenstelling tot traditionele fiat valuta’s, dus niet zomaar goud of bitcoin worden bijgemaakt. Toch zijn er tussen de twee belangrijke verschillen als men over aanbod spreekt.

Goud heeft een beperkte voorraad die wordt bepaald door de natuurwetten, met een eindige hoeveelheid goud die uit de aarde kan worden gewonnen. Wat we uiteraard niet exact weten is over hoeveel goud dit nu precies gaat. Daarentegen heeft bitcoin een vast aanbod dat bepaald wordt door de onderliggende code, met een maximum van 21 miljoen bitcoins die ooit gemaakt zullen worden.

Door het beperkte aanbod van goud wordt de waarde ervan uiteindelijk bepaald door de wetten van vraag en aanbod. Naarmate de vraag naar goud toeneemt, zal de prijs de neiging hebben om te stijgen, en vice versa. Het vaste aanbod van bitcoin betekent daarentegen dat, naast vraag en aanbod, de waarde ervan wordt bepaald door de interacties van de gebruikers en de beslissingen van de ontwikkelaars.

Een van de implicaties van het beperkte aanbod van goud is dat het moeilijk kan zijn om het aanbod te vergroten om aan de groeiende vraag te voldoen. Als er bijvoorbeeld een plotselinge toename van de vraag naar goud is, kan het jaren duren om het aanbod via mijnbouw te vergroten, waardoor de prijs van goud kan stijgen. Het vaste aanbod van bitcoin daarentegen betekent dat het aanbod niet kan worden vergroot, waardoor het beter bestand is tegen inflatie (althans in theorie).

Een ander belangrijk verschil is de manier waarop de twee activa worden verdeeld. Goud wordt doorgaans gedistribueerd via een klein aantal gecentraliseerde tussenpersonen, zoals mijnbouwbedrijven, banken en edelmetaalhandelaren. Bitcoin wordt daarentegen gedistribueerd via een gedecentraliseerd netwerk van gebruikers en miners, wat dit type activum heel wat toegankelijker maakt.

Bitcoin vs goud: liquiditeit

Een van de belangrijkste verschillen tussen bitcoin en goud is hun liquiditeit, of hoe gemakkelijk ze kunnen worden omgezet in contanten of andere activa. Goud heeft een lange geschiedenis als een algemeen aanvaarde vorm van geld en kan relatief eenvoudig worden omgezet in contanten of andere activa. Dit via verschillende tussenpersonen, zoals banken en edelmetaalhandelaren. Bitcoin is daarentegen een relatief nieuwe en nog niet geteste vorm van geld en wordt (althans op dit moment) nog niet overal ter wereld aanvaard als een geldig betaalmiddel.

Een andere belangrijke factor die de liquiditeit van bitcoin en goud beïnvloedt, is de marktwaarde. De goudmarkt is veel groter en meer ingeburgerd dan de bitcoin-markt, met een totale waarde van ongeveer $10 biljoen vergeleken met de totale waarde van bitcoin van ongeveer $300 à 500 miljard (op moment van schrijven). Dit betekent dat de goudmarkt veel meer liquide is en grotere transacties kan verwerken zonder significante prijsimpact, terwijl de bitcoinmarkt vanwege zijn kleinere omvang gevoeliger is voor prijsvolatiliteit.

Bitcoin vs goud: veilig bewaren

Een ander belangrijk verschil is de manier waarop de twee activa worden opgeslagen. Goud wordt meestal in fysieke vorm opgeslagen, hetzij in de vorm van munten of staven, hetzij in een kluis of op een andere veilige locatie. Bitcoin wordt daarentegen opgeslagen in een digitale of offline portemonnee, die, door middel van een privésleutel, toegankelijk is via een computer of mobiel apparaat. Beide manieren hebben zo zijn voor- en nadelen. Bitcoin is bijvoorbeeld kwetsbaarder voor hacking en andere digitale beveiligingsbedreigingen. Moest je ooit in een situatie komen waarbij iemand je privésleutel in handen krijgt en vervolgens je bitcoin doorstuurt naar een andere wallet, is het vaak onmogelijk om je gestolen fondsen terug te bemachtigen.

Voor degenen die niet heel “tech-savvy” zijn kan bitcoin hierdoor vaak een afknapper zijn. Toch is het veilig bewaren van je bitcoin niet zo moeilijk als sommigen het doen uitschijnen. Het vergt alleen iets meer knowhow. Met volgende blogberichten, brengen we je alvast op goede weg: Beste bitcoin wallets & Bitcoin bewaren: veiligheid & scampreventie

Bitcoin vs goud: use cases

In termen van hun potentiële gebruik wordt goud van oudsher gebruikt als waardeopslag en ruilmiddel, maar heeft verder een beperkt nut. Bitcoin heeft daarentegen het potentieel om in een breder scala aan toepassingen te worden gebruikt, waaronder peer-to-peer-transacties, slimme contracten en gedecentraliseerde toepassingen. Dit betekent dat hoewel goud grotendeels een passieve investering is, bitcoin het potentieel heeft om actiever te worden gebruikt en ontwikkeld.

Bitcoin vs goud: verschillen in belastingen

Ten slotte zijn er enkele belangrijke verschillen in de manier waarop bitcoin en goud worden belast. In de meeste landen is de verkoop van goud niet onderworpen aan vermogenswinstbelasting, tenzij het onderdeel is van een bedrijf of wordt beschouwd als een verzamelobject. Daarentegen is de verkoop van bitcoin in de meeste landen onderworpen aan vermogenswinstbelasting en mogelijk ook aan andere belastingen, zoals belasting over de toegevoegde waarde of omzetbelasting.

Over het algemeen, hoewel bitcoin en goud enkele overeenkomsten hebben, zijn ze ook in veel opzichten behoorlijk verschillend. Als u deze verschillen begrijpt, kunt u een weloverwogen beslissing nemen over welk activum, indien van toepassing, geschikt is voor uw beleggingsportefeuille. Zoals bij elke investering, is het belangrijk om uw eigen onderzoek te doen en een financieel adviseur te raadplegen voordat u een beslissing neemt.

Facebook
Twitter
LinkedIn