Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Disclaimer

Snel navigeren:

Door de disclaimer te bezoeken gaat u akkoord met volgende Algemene voorwaarden. De beheerders van deze disclaimer behouden zich het recht deze Algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Het gebruik van de website is uiteraard steeds onderworpen aan de meest recente versie.

Gebruik van de links: 
De informatie en links verzameld op de website van cryptobijbel.be zijn ter informatie voor de bezoeker. De beheerders zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die gekoppeld zijn aan linken op haar website. Niettegenstaande de beheerders deze linken met de grootste voorzichtigheid legt is het voor haar niet mogelijk om ten alle tijde te garanderen dat de inhoud van de aangeboden websites niet aanstootgevend zijn of illegale inhoud bevatten. De bezoeker die dergelijke inhoud opmerkt via een link van cryptobijbel.be wordt verzocht dit zo snel mogelijk te melden zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen.

De beheerders op elk moment bepaalde linken toevoegen of wegnemen. Zij hoeft hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid afleggen aan de bezoekers van de website of de eigenaar van de betreffende websites. De beheerders natuurlijk ook steeds weigeren een aangeboden website op te nemen (zij kan hiervoor, maar dit is geen verplichting, een reden voor opgeven).

Cookies:
cryptobijbel.be maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt door onze bezoekers. Zo kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren.

Adverteerders en advertentienetwerken (o.a. Google Adsense) die op deze site adverteren, kunnen cookies en web beacons opslaan op uw computer. cryptobijbel.be heeft geen toegang tot, of controle over deze cookies en web beacons.

Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op deze site weer te geven. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan de gebruikers op basis van hun bezoek aan deze site en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan (hier).

cryptobijbel.be is in geen enkel geval verbonden aan de adverteerders op de site en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor hun acties, ook niet voor de producten die worden gepromoot. Indien de adverteerder hun verplichtingen niet zou nakomen, dan mag dit gemeld worden en dan zullen de beheerder van cryptobijbel.be de nodige acties ondernemen en eventueel de advertenties stopzetten op de site. cryptobijbel.be is echter niet verplicht dit te doen maar wenst rekening te houden met de ervaring van de bezoekers.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.
Internet Explorer
Firefox
Safari

Disclaimer: 
Schade door technische fouten, virussen of verkeerde info kan niet worden verhaald op de beheerders van cryptobijbel.be. Alle inhoud van deze website is louter informatief en steeds vrijblijvend. Deze website biedt geen beleggingsadvies. Raadpleeg altijd een professional als u wilt gaan beleggen.

Copyright: 
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Het copyright berust bij de eigenaar van de site of bij de leveranciers. Elk niet schriftelijk goedgekeurd gebruik van de onderdelen van de disclaimer is strafbaar. Namaak, verspreiding of opslag van (een deel van) deze site, zonder schriftelijke toelating is ten strengste verboden! Hieronder valt ook de informatie die is opgeslagen op een met de website verband houdend medium opgeslagen.
Incassoclausule: Bij copyrightschending zoals omschreven in deze disclaimer behouden wij het recht om een bedrag van 20,00EUR per artikel, per maand in rekening te brengen zolang de overtreding plaatsvind.

Toepasselijk recht: 
cryptobijbel.be. is een Belgisch product gebouwd in en beheerd vanuit België. Eventuele rechtszaken dienen dan ook voor een Belgische rechtbank te worden ingediend.

Privacy policy:
De beheerders respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om de diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Risicowaarschuwing:
Bitcoins worden aanschouwd als een investering met risico. Uw kapitaal loopt risico. Beleggen neemt altijd een hoog risico met zich mee. Voordat u begint met beleggen is het verstandig om eerst voldoende kennis op te doen. Zorg dat je over voldoende vermogen beschikt buiten het vermogen dat je gebruikt om te beleggen: Investeer alleen vermogen dat je bereid bent om te verliezen. Wanneer u twijfelt over mogelijke risico’s dient u een onafhankelijke expert in te schakelen. Adviezen van cryptobijbel.be zijn vrijblijvend en niet gericht op uw persoonlijke situatie.

Geen enkele vorm van inhoud mag worden gezien als aanbeveling tot een investering in welke vorm dan ook. Ons doel is informatie te verschaffen, niet aanzetten tot risicovolle beleggingen. Eventueel verlies of schade kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld aan cryptobijbel.be of diens auteurs.

Facebook
Twitter
LinkedIn